Naviko v/Knut Haugen Skatvedtveien 76  3475 SÆTRE

Spesialister på rørsveising der bare det perfekte er godt nok!   

Tlf +47 915 17 817  sveiseknut@hotmail.com

Juni 07.Nå har vi sveist det tredje byggetrinnet på Tjuvholmen, alle med samme perfekte resultat, tross lokale oversvømmelser. Det fjerde byggetrinnet påbegynnes i løpet av høsten 07 (??)

 

 

 

Her ser vi vannrøret med dia 323.3 x 2,6mm foreløpig i bra arbeidshøyde. Sveisingen foregår mot veggen med 30 cm klaring. Det er bra sveiser`n er liten!

 

 

 

 

 

 

 

 

Innsiden etter sveising, ingen børsting eller beising er gjort. Vi bruker Aga`s Formiergass som bakgass, 90% Nitrogen + 10% Hydrogen. Resultatet er mye blankere enn Argon. OBS, sveisen er ikke pusset eller behandlet etter sveising!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet viser hvilke variasjoner i pasning som er vanlig. Sveising av et håndkappet bend, dvs en halv 90-grader er mye vanskeligere å tilpasse!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det eneste vi ikke greide å sveise, var avstikkene. Hadde de derimot vært dratt opp med en T-drill, kunne de også blitt orbitalsveist..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nok en perfekt sveis....

 

 

 

 

 

Under sveising viser skjermen alle relevante data. Det røde feltet ved start viser "upslope" fasen før gjennomsveis. Grønn farge viser når maskinen registrerer gjennomsveis og maskinen vil variere sveise- parametrene avhengig av tykkelse, tilpasning, posisjon, trådmating etc.

 

 

 

 

 

Her er strømmen lavere, noe som skyldes mindre tykkelse, større åpning eller gjerne en kombinasjon av ulike tilfeldigheter, noe som lager store problemer ved konvensjonell mekanisert sveising

 

 

 

 

 

 

Sveisen er så godt som ferdig, og startsonen oversveises (automatisk) med så høy strøm at også starten blir 100% gjennomsveist. Tidsforbruket er så langt 23min og 44sek på et 12" rør og sveiser`n er ikke engang støl!

 

 

 

 

 

 

 

En tur i høyden går også bra, enten et vertikalt eller et horisontalt rør. Her sveises flens uten å programmere noe ekstra...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Orbitalsveising uten programmering!                        Tilbake

    En 12" ledning i 316 forsyner hele Tjuvholmen (naboen til Aker Brygge) med vann. Å sveise denne med knapt 30cm 

     klaring til vegg, og etterhvert knapt 30 cm klaring til gulv, er en stor utfordring. Varierende tilpassing, 

    sveising av bend og flenser som har andre godstykkelser enn hovedrøret er ikke noe problem, 

    ServoTIG regulerer selv sveiseparametrene til å gi perfekt gjennomsveis. Sveisetid ca 24minutter! 

    Selv 90graders bend kappet ned til ulike vinkler med vinkelsliper går bra! Montering av skinne og sveisehode 

    tar kun noen få minutter, og sveiseoperatøren er like sprek etter et 12 timers skift!

orbitalsveising

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orbitalsveising

 

orbitalsveising

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle sveiser får et unikt nummer i sveiseloggen.

Dette skrives på røret og på tegning,

Selve sveiseloggen lages automatisk

og lagres på USB-stikker

 

Om en begrensning er over, under eller på siden, spiller ingen rolle.