Naviko v/Knut Haugen, Skatvedtveien 76  3475 SÆTRE    

Tlf +47 915 17 817  sveiseknut@hotmail.com

 

Ren/steril produksjon:

Bakterier kan fordoble seg hver time. En mikroskopisk fure i et stålrør eller tank kan være nok til at bakterier blir liggende fast og produsere nye avkom som kan ødelegge produktet. Med jevne mellomrom blir partier av sauser eller melk trukket tilbake fra butikkene p.g.a. dårlig kvalitet.

Trass i en rekke tiltak, har ikke næringsmiddelbransjen samme krav til steril produksjon som f.eks farmasøytisk industri. Produksjon utføres ofte i linjer som ikke er optimale med hensyn til vask og produksjon. For å holde linjen hygienisk og steril helt fram til sluttprodukt, må man inn med teknologi og forskning både på utstyr- og prosess-side, sier Per Aage Nyen ved SINTEF Teknologiledelse.                                       Klippet fra forskningsmagasinet Gemini, utgitt av NTNU og Sintef.

Har du råd til å ta sjansen?

Nå er det ingen grunn til å risikere dette.     Tilbake til løsningen, ServoTIG

Link til hele artikkelen i Gemini: http://www.ntnu.no/gemini/1996-03/8.html