Naviko v/Knut Haugen, Skatvedtveien 76  3475 SÆTRE    

Tlf +47 915 17 817  sveiseknut@hotmail.com

Orbitalsveising hos Johansen Maritime a/s i Tennfjord, mars 07

Når det skulle sveises flere hundre sveiser på 2- og 3" Sch 10 316 rør, var det greit å kontakte Sveiseknut! Rørene var del av et luftsystem på dykkerfartøy. (driftstrykk 35bar, prøvetrykk 47bar)

Hver rørspool hadde mellom 2 og 7 sveiser, naturligvis rør mot fittings, flenser, bend og T-rør. Utfordringen består i at særlig bend er svært varierende i tykkelse i forhold til rør. Hvem som helst kan sveise rør mot rør med et hvilket som helst orbitalutstyr. Utfordringen ligger i alle variasjonene særlig på bend. I tillegg er ikke rør runde, rørene har ikke fuge, mens fittingsen har fuge. Mens et 3" rør i Sch 10 har en godstykkelse på 3.05mm (+/-...) er T-rørene langt over 4mm, men rettet av innvendig i stigning 1:3. Disse trenger vesentlig høyere strøm enn flenser og bend. Flenser er faktisk lett å sveise, fordi de er jevntykke, noe bend ikke er..

Det er her ServoTIG kommer inn i bildet. Mens alle andre orbitalmaskiner kun sveiser det de er innstilt til, endrer ServoTIG strømmen til perfekt gjennomsveis selv om den besværlige  virkeligheten innhenter oss i form av variasjoner i oppnesting, godstykkelser, urundhet, saksing pluss en lang rekke andre variasjoner...

Vi regnet ut gasskostnadene pr sveis og sammenlignet med normal håndsveising (Argon/argon). Reduksjonen var over 80%, fra snaue 100kr/sveis (!) til ca 17,50. (I parantes bemerket, vi fylte rørspoolene)

Kostnadene for oppnesting blir også mye mindre når alt heftes butt-i-butt uten åpning (uavhengig av at fittings er fuget og rørene rette) I tillegg trekker det seg mindre.